Pavel Siman

Výtvarník, sochár a dizajnér

Pavel Siman (1965) vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Kremnici (odbor umelecké kováčstvo) a Pedagogickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (odbor výtvarná výchova a slovenský jazyk a literatúra).

Umeleckej tvorbe sa venuje celoživotne. Posledné viac než desaťročie profesionálne. Jeho diela sú zastúpené prevažne v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách a Rakúsku.

Doménou jeho tvorby sú objekty z prírodných materiálov – drevo, kameň, prúty, luby a kov. Originálnym spôsobom prepája maliarstvo so sochárstvom do diel tzv. „sochobrazov“ a solitérov, kde spája prvky tradična s modernou, čo dáva jeho dielam punc nadčasovosti. Ide o unikátne spojenie prírodných elementov s vyžarovaním pozitívnej energie, ktorá vytvára harmóniu dotyku, pohľadu a vône.

Výnimočnosť výtvarníka Pavla Simana spočíva v originalite umeleckého stvárnenia, remeselnej zručnosti a v ovládaní nesmierne veľkého počtu techník. Jemnocit s prírodným materiálom, nie snaha ohúriť a expresívne pretláčať tzv. estetickú emocionalitu umelca, sú pre neho príznačné.

Spojenie s prírodou dokumentuje aj jeho unikátny projekt na Slovensku „Vernisáže z hôr“, ktorého ideovým zámerom je realizácia výstav diel v prírodnom vysokohorskom prostredí, „v najväčšej a najkrajšej existujúcej galérii“, ako hovorí sám autor.

  • ŠTÚDIUMUPŠ Kremnica
Virtuálna výstava
Prehľad tvorby