Maja Kende

abstraktné umenie

Maja Kende je ovplyvnená mnohými učiteľmi a kolegami, napríklad: Anna Torfs, Kate Hume a Shozo Michikawa. Ich rôznorodosť mala váhu pri formovaní jej vlastného prejavu. Jej záujem o abstraktné umenie prišiel neskôr, ako výsledok cesty do Japonska a jej hľadania kontroly, pokoja, meditácie a času. “Krajiny” sú maľované akvarelovými farbami, ktoré sa ťažko ovládajú. Vodná masa tečúca všetkými smermi, vrstva na vrstve, farba na farbe, vytvára ideálnu kontrolovanú krajinu, s krásne upravenými okrajmi.

Maja Kende dosahuje jednoduchosť vo vizuálnom prejave vďaka disciplinovanému cvičeniu a komplexných kvalít, prostredníctvom skúmania protikladov svetla a tmy, stretov a splývania, prchavých a stabilných.

Vrcholom jej tvorby je performancia “Landscaping” - Terénne úpravy - meditácia maľbou. Performancia spočíva v meditatívnom opakovaní jednotlivých maliarskych krokov - miešanie farby - ťah štetcom - sušenie; miešanie - ťah - sušenie. Vrstvenie farieb v dvoch pruhoch evokuje fundamentálnu krajinu - zem a nebo. Tento opakovaný proces obsahuje 20 - 50 individuálnych ťahov. Pred záverečným ťahom, maliarka presunie okrajové hranice o pár milimetrov ďalej, obnaží tak úzky pruh a odhalí prekvapujúcu farebnosť posledných vrstiev.

Virtuálna výstava