Jana Kánová

Geometrická abstrakcia

Technické vzdelanie Jany Kánovej ovplyvnilo jej vizuálny prejav. Skúmanie materiálov, štruktúr, proporcií a ich vzťahov, hier svetla a tieňa Jane Kánovej pomáhajú pri definovaní jej vyjadrovacieho jazyka. Svoje obrazy a objekty vytvára rezbárskymi technikami, dlátom a frézou. Využíva dreviny z okolitých hôr - smrek, orech, dub, hrab. Obrazy sú prevažne bez rámu a pokračujú na hrane dreveného tela obrazu.

Minimalizmus a lavírovanie na hrane medzi umením a dizajnom, technickým a umeleckým je charakteristické pre celú jej tvorbu. Oba materiály, tak ako akryl, aj lisovaná preglejka sú pôvodne využívané v stavebníctve pre svoje praktické vlastnosti. Artistické vlastnosti sú považované len za druhoradé.

Mestský urbanizmus Jany Kánovej prerysovala do geometrickej abstrakcie. Farebné plochy parkov a budov sú preťaté líniami akoby cestami a chodníkmi. Ostré uhly sú zaoblené do svojich nežnejších podôb. Odhalenou štruktúrou preglejky Jana Kánová vnáša prírodný element do "mesta". Napriek mnohým hraničným situáciám jej obrazy nepôsobia nepokojne, skôr naopak; ich vyváženosť vnáša pokoj a stabilitu do každodennosti a prekvapivú kvalitu - skromnosť.

Virtuálna výstava