Mgr. Art. Iveta BENCOVÁ

Abstraktné umenie.

Hranice dvojrozmerného a trojrozmerného priestoru sa spájajú v tvorbe autorky v abstraktnej maľbe. Na rovinu obrazu prenáša geometrické tvary a plynúce línie v symbióze s farbou. Provokuje tak tvorbou k zamysleniu a zastaveniu sa. Magickosť geometrie a jednoduchosť tvarov prenáša do svojich plastických vecí, keramiky a skla, v ktorých vyjadruje svoju intímnu výpoveď o jej videní sveta.

  • ŠTÚDIUMUniverzita Mateja Bela
    VŠVU Bratislava
  • VÝSTAVYMníchov, Slapanský gallery (2003)
    Trotheim, Gallery Risa (2003)
    Dubai, Aisha Alabbar art Gallery Dubai (2018)
    Bratislava, Galéria Michalský Dvor (2020)
Prehľad tvorby