Kombinujeme moderné umenie a aktuálnych autorov pre príjemný pocit z bývania.

Dora gallery - Odborník na umenie

Spolupracujeme s interiérovými architektmi

DORA Gallery pre interiérových architektov ponúka možnosť úzkej spolupráce. Pre spolupracujúcich architektov ponúkame možnosť prednostnej prehliadky nových kolekcií obrazov, pred ich verejným vystavením. Architektov o novej kolekcii informujeme e-mailom vopred spolu s ukážkou nových vystavovaných diel. V prípade záujmu si môže architekt dohodnúť termín prehliadky pre seba, respektíve aj za účasti klientov, ktorým pripravuje návrh interiéru.

Čas takejto prehliadky je vždy možné dohodnúť tak, aby v DORA Gallery neboli prítomné iné osoby. Architekt, prípadne jeho klienti si môžu v pokoji vybrať obraz podľa vlastných preferencií bez rušenia inými osobami. Možnosť individuálnej prehliadky samozrejme platí aj po verejnom vystavení obrazov.

Spolupracujúci architekti majú súčasne nárok na bezplatnú dočasnú rezerváciu obrazov, kedy počas dohodnutého obdobia nebude DORA Gallery diela predávať tretím osobám. Spolupracujúci architekti majú možnosť dohodnúť aj zľavu na obraz pre klienta, resp. dohodnúť individuálne podmienky spolupráce s DORA Gallery. Taktiež je možné dohodnúť dočasné zapožičanie obrazov za účelom ich priameho umiestnenia v navrhovanom interiéri a posúdenia vhodnosti daného obrazu.

Kontaktujte nás.
Získanie zľavy na diela
Informácia o nových dielach pred verejnosťou
Individuálne prehliadky za účasti klienta architektaBezplatná rezervácia dielZapožičanie diel pre dočasnú inštaláciu v mieste určenia
Možnosť dohody ďalších podmienok spolupráce
NAVŠTÍVTE NÁS
Galéria sa nachádza na adrese:
Nad plážou 23, Banská Bystrica.
Pred galériou je možné zastaviť na vyhradených parkovacích miestach.
OTVÁRACIE HODINY
Otváracie hodiny sú v dňoch: utorok medzi 13:00 - 15:00 a v streda až piatok medzi 13:00 – 17:00. Galériu je možné navštíviť kedykoľvek aj v iných hodinách a mimo pracovných dní po predošlej dohode.
ZAVOLAJTE KEDYKOĽVEK
Martin Molčan, riaditeľ galérie, Vám je k dispozícii na 0915 202 139.
K dispozícii je aj Milan Ragas, predseda správnej rady, na čísle 0902 370 000.
NAPÍŠTE NÁM
Sme pre všetkých k dispozícii na adrese info@doragallery.eu a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Kedykoľvek nás kontaktujte s akoukoľvek otázkou ohľadne umenia.