Marek NOVOTŇÁK

Keramika.

Každá vec, čo kedy z hliny vyrobil, bol nový pokus, nové hľadanie, objavovanie… Vždy autora totiž zaujímalo čo je za obzorom, čo je na dne, čo je pod povrchom, čo nájde, ak odkryje vrstvu za vrstvou až po samé jadro. A tak len hľadá a hľadá; je večným hľadajúcim a keď začína, keď berie do ruky hlinu, má len dve možnosti: urobiť to podľa seba alebo podľa očakávaní ostatných. A ako sa doteraz rozhodol?

  • ŠTÚDIUM-
  • VÝSTAVY-
Prehľad tvorby