Mgr. Art. Karin PATÚCOVÁ – LUNTEROVÁ, ArtD.

Keramika.

Karin Patúcová – Lunterová získala prvé miesto vo výtvarno- architektonickej súťaži na Pamätníky Obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a Revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989 pre mesto Košice. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych výstav a sympózií doma i v zahraničí, zároveň sa podieľala na tvorbe koncepcií výstav. Vo svojej tvorbe sa venuje kresbe, soche a objektu v klasických sochárskych materiáloch, vytváraniu vzťahových sochárskych inštalácií, pracujúcich aj s médiom fotky a videoinštalácie.

  • ŠTÚDIUMVysoká škola výtvarných umení, Bratislava
    Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava
  • VÝSTAVYSenica, Záhorská galéria Jána Mudrocha (2015)
    Atény, Chili art gallery (2011)
    Berlin, Kolonie Wedding (2007)
Prehľad tvorby