Martin MOLČAN

Krajinomaľba

Martin Molčan sa narodil v Banskej Bystrici pred 35 rokmi, a už od detstva ho fascinovala príroda, vedel ju dlhé chvíle pozorovať a všímal si ako sa mení každou minútou. Túžil ju vedieť zachytiť a tak sa začal učiť kresliť, najskôr ako samouk a neskôr aj na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera. V štúdiu pokračoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej, odbor dizajn nábytku a interiéru, ktorému sa venuje dodnes. Nakoľko už 15 rokov chodí po Slovensku, snaží sa pocity z krásnej krajiny zachytiť aj na jeho maľbách.

Momentálne pracuje okrem maľovania, dizajnu aj na umelecko-remeselných prácach pri reštaurovaní historických objektov, sôch a nábytku u akad. sochára Jána Fila.

V minulosti vystavoval na spoločných výstavách v Banskej Bystrici, Zvolene, Brezne alebo aj v Zichyho (Zičiovský) kaštieli Divín. Žije neďaleko Banskej Bystrice obkolesený prírodou, takže túžba zachytávať prírodu sa v tomto prostredí ešte viac prehlbuje.

Názov „Hmlisté obdobie“ vybral preto, že je dosť vystihujúce aj čo sa týka námetu, ale vyjadruje aj pocit maliara z obdobia, v ktorom žijeme. Tak ako v hmle iba tušíme čo sa nachádza pred nami, aj naša doba pripadá ako hmlistá, bez jasnej budúcnosti.

  • ŠTÚDIUM-
  • VÝSTAVYBanská Bystrica, Rustyreads (2014)
    Banský Bystrica, Veranda - Záhrada CNK (2016)
    Divín, VVSSMM (2019)
Prehľad tvorby