Silvia Moravčíková Bobeková

Maľba

Silvia Moravčíková Bobeková je autorkou, ktorá objavila zmysel v expresívnom prevedení tvorby, inklinuje k imaginatívnemu realizmu, ktorý v sebe nesie ilustratívnosť. Výrazné ťahy použitého média, vrstvy a často nejasné línie majú fungovať dynamicky a pre diváka vťahujúco do jednotlivého deja či atmosféry miesta. To všetko vkladá ako do tradičnej tvorby, tak aj do digitálnej, pri ktorej pracuje za pomoci tabletu. Nad maľbou príliš dlho nepremýšľa, návrhy si robí iba minimálne, a skôr než ju ťahá k detailnej “dokonalosti” vníma radšej hlbšie techniku, ktorou práve pracuje a motív často vzniká za pochodu poskladaný v predstavách. Vo svojej tvorbe rada experimentuje a nezostáva pri akejsi monotónnosti. Mení materiály, odtiene, riadi sa aktuálnym pocitom a jej fascináciou sú nie len cesty, jednoduchý život a opustené miesta, no najmä príroda, v ktorej aj vyrastala a pripomína tak jej spojenie s nami, jej nekonečnú múdrosť, podstatu bytia, a to, čo je očiam často skryté a objaví sa iba za použitia prostej ľudskej fantázie, v okamihu zatvorených očí... Niektoré diela pôsobia viac mysticky až melancholicky a iné realistickejšie, no všetky úvahy nad obsahom necháva vždy na diváka, nakoľko práce sú často bez zdĺhavého autorského výkladu, napriek tomu, že sú v ňom vložené autorkine myšlienky, ktoré sa najčastejšie kumulujú v priestoroch ateliéru.

Narodila sa v Nitre, no už šesť rokov žije a pôsobí na strednom Slovensku. S umením sa stretávala a mala k nemu blízko od útleho detstva. Preto jej prvotné kroky vo výbere štúdia smerovali na odbor „propagačná grafika“, ktorý vyštudovala na Strednej umeleckej škole Ladislava Bielika v Leviciach. Tam sa len utvrdila v tom, že na tvorbu už nezanevrie a napriek rôznym kľučkám života sa nakoniec dopracovala k tomu, aby sa jej to stalo nie len osobným potešením ale aj profesiou.

Dnes spolupracuje so slovenskými ale aj zahraničnými hudobníkmi na tvorbe dizajnov albumov, ilustrovala zahraničné sci-fi a fantasy prózy, má za sebou aj výstavy či ocenenia v umeleckých súťažiach. Svoju tvorbu hodlá posúvať aj naďalej, pretože podľa nej je akákoľvek oblasť umenia súčasťou života, v ktorej neexistujú žiadne hranice ale zato sa skrýva skutočná, ničím nerušená sloboda.

  • ŠTÚDIUMUKF Nitra
  • VÝSTAVY2015 - obec Horná Kráľová, 2017 - Žilina, 2021 - Žilina
Virtuálna výstava