No products in the cart.

No products in the cart.

Image Alt

Umelci

Pestrosť tvorby

Vystavujúci umelci

Je našim záujmom ponúknuť výber umenia tak, aby pokrylo čo najširšie spektrum. Preto v galérii nájdete diela abstraktné a aj realistické, maľby a graficky, umelecké výrobky zo sklad a keramiky.

Mgr. art Iveta Bencová
Tvorba

Hranice dvojrozmerného a trojrozmerného priestoru sa spajaju v tvorbe autorky v abstraktnej maľbe. Na rovinu obrazu prenáša geometrické tvary a plynúce línie v symbióze s farbou a provokuje tak tvorbou k zamysleniu sa a zastaveniu sa. Magickosť geometrie a jednoduchosť tvarov prenása aj do svojich plastických vecí keramiky a skla, v ktorých vyjadruje svoju intímnu výpoveď o jej videní sveta.

Štúdium

Univerzita Mateja Bela
VŠVU Bratislava, odddelenie grafika u prof. V. Kolenčíka

Výstavy

2003 Mníchov, Slapanský gallery
2003 Nórsko, Trotheim, Gallery Risa,
2017 Laxemburg, Rakúsko
2018 Aisha Alabbar art Gallery Dubai – Dubai Meets The World 2018
2020 Galéria Michalský Dvor, Bratislava

Akad.mal. Alexej Kraščenič
Tvorba
“Vyrástol” na postmoderne, čo bolo rozhodujúce pre jeho prácu až do dnes. V súčasnosti sa snaží dospieť k vnútornej rovnováhe a duševnému kľudu. Žije na dedine, veľa času trávi v prírode a meditáciou pri rybolove, pestuje zeleninu, sadí ovocné stromy. Toto je motívom terajších prác.
Štúdium

VŠVU Bratislava

Výstavy
1992, Podunajské múzeum Komárno
1997, Výstavná sieň UBS, Bratislava
2002, Dom umenia, Bratislava
2003, Galéria Limes, Komárno
2003, Danubiana, Bratislava
2008, Dom Umenia, Bratislava
Bernardína Lunterová
Tvorba

Je predstaviteľkou výraznej a dodnes nedocenenej veľkej skupiny umelcov, ktorí vstúpili do výtvarného života začiatkom sedemdesiatich rokov minulého storočia. Ich nástup a formovanie programu je súčasťou aj dnešného umenia. Keramika v rukách tejto umelkyne žiari jemnosťou a krásou.

Štúdium

Keramická škola v Modre
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave; odbor keramika (pedag.Teodor Lugs, Štefan Belohradský)

Výstavy
2013  Ty a ja. Bratislava, Galéria Statua
1989  3 x L, Keramik aus Bratislava. Erfurt, Galerie am Fischmarkt
1989 Bernardína Lunterová. Bratislava, Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy, Mirbachov palác
1986  Laureát III. Quadrienale. Erfurt, Galerie am Fischmarkt
1977 Ceramiques slovaques. (spolu s Libušou Čtverákovou). Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel
Miroslav Matuščin
Tvorba

Prelom rokov 2009 – 2010 je prelomovým aj v tvorbe autora. Doba a čas v ňom vyburcovali odpor voči škatuľkovaniu, neskrotnosť, zmysel pre slobodu a preto sa popri zachovaniu súčasnej voľnej tvorby venuje aj kresbe koní. Po 21 rokoch sa vracia k veľkej výzve. Opätovne začína znovu objavovať harmóniu tvaru, krásu pohybu, živočíšnosti a sily cvalu, hrdosti a radosti z priestoru a času, neskrotnosti, nepoddajnosti, živelnosti a zároveň čistoty týchto výnimočných stvorení.

Štúdium

Za svoje názory v minulosti (roky 1974 – 1989) sa dočkal nútenej prestávky a absencie možnosti študovať na vysokej škole výtvarných umení. Mal však šťastie, že sa osobne spoznal už s nebohým Albínom Brunovským, ktorého niekoľkokrát navštívil a ktorý mu bol veľkou oporou pri rozvoji jeho umeleckého prejavu. Posledným učiteľom a oporou mu bol akademický maliar a sochár Paľko Bley.

Výstavy

1998 – Banská Bystrica Istrobanka
1998 – Bratislava UK Filozofická fakulta
2010 – Bratislava Uni Credit Bank
2011 – Banská Bystrica VÚC
2012 – Bratislava
2013 – Metz – Francúzsko
2014 – ART-FEST České Budějovice ČR

Mgr. art. Karin Patúcová – Lunterová, ArtD.
Tvorba

Karin Patúcová – Lunterová získala prvé miesto vo výtvarno- architektonickej súťaži na Pamätníky Obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a Revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989 pre mesto Košice. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych výstav a sympózií doma i v zahraničí, zároveň sa podieľala na tvorbe koncepcií výstav.  Vo svojej tvorbe sa venuje kresbe, soche a objektu v klasických sochárskych materiáloch, vytváraniu vzťahových sochárskych inštalácií, pracujúcich aj s médiom fotky a videoinštalácie.

Štúdium

Doktor umenia ArtD.
Doktorandské štúdium, VŠVU Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, odbor – sochárstvo
Postgraduálne nadstavbové štúdium reštaurovania drevorezieb SŠUP
Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava, odbor keramika

Výstavy

2017 – “Kabinetné”, v priestoroch Sabina Schuckert v showroomoch Kabinet a Iluma, Bratislava
2015 – “Medzi nami”, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica, SK
2011 – “One to one”, Chili art gallery, Atény
2007 – “Dance with me für Berlin”, Kolonie Wedding, Berlin
2008 – 1. miesto vo výtvarno-architektonickej súťaži riešenia pamätníkov 68–89 pre mesto Košice, v spolupráci s arch. P. Žalmanom, Košice

Kristína Mésároš
Tvorba

Obloha na obrazoch Kristíny Mésároš je iba veľmi zriedka pokojná a modrá – zvyčajne hrá celým dúhovým spektrom. Práve expresívne použitie farby dotvára atmosféru zvláštne tichých, bezčasových či nadčasových výjavov, zvýrazňuje nevyčerpateľný archetypálny potenciál média maľby ako takého. Posedy, loďky, les či cesta sú práve prvkami, ktoré sú súčasťou nášho kolektívneho podvedomia, asociujú nám oveľa viac než je zobrazený objekt. „Mesačná krajina“ je na jej obrazoch viac než len suchou pláňou. Je ozvenou všetkých možných scenárov, ktoré predchádzali jej vzniku. Tento zvuk známeho znásobujú samotné názvy diel, ktoré sú častokrát inšpirované filmovými titulmi. Výsledok je vždy prekvapivý – bez nároku na jeden ucelený výklad príbehu.

Výstavy

2020, Nová Vlna, Trenčin
2020, Flat gallery, Pieštany
2019, Café Moon, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
2019, Veci nevídané, DOT. Gallery, Bratislava
2018, Zraniteľní, DOT. Gallery, Bratislava
2018, Čas, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica
2018, Večný hlad, Dub Gallery, Pelhřimov

Eva Masaryková
Tvorba

Zaoberá sa sochárskou inštaláciou a inštaláciou pre dané miesto. Priestor výstavy alebo prezentácie chápe ako výzvu k naštudovaniu jeho sociálnych a kultúrno-historických konotácií. Pracuje aj na sochárskom objekte a v skoršom období ju zaujímal pohyblivý obraz a video v súčinnosti s miestom. V posledných rokoch sa venuje drevovýpalu v keramike sochárskej, objektovej polohy. Okrem autorskej tvorby sa venuje organizačnej a kultúrnej aktivite na poli súčasného umenia, kurátorstvu a textom o umení.

Štúdium

SUŠK (1982-86)
VŠVU (1991-97)

Výstavy

2019 – Somorgraphy, Šamorín

2018 – Hommage à Jozef Jankovič, Oravská galéria, Dolný Kubín

2017 – Pasce a evidencie, Nitrianska galéria, Nitra

2012 – Burbulas/ Bubble/ Burbulis/ Bublina, Vilnius, Litva a Riga, Lotyšsko

2008 – TB Dalane kunstprosjekt, Dalane, Nórsko

2006 – Cezseba/Layers, Šamorín

Ján Svatík
Tvorba

Autor sa prezentuje gestickou maľbou, ale sa venuje aj digitálnej grafike a fotomontáži. Spájaním nájdených artefaktov a druhotného materiálu v kombináciách drevo, kov, betón, keramika vytvára medzi nájdeným a vedomým dotváraním nové súvislosti.

Štúdium

SUPŠ Kremnica

Roman Bezák
Tvorba
Kariéru začal ako slobodný interiérový designér, súčasne sa venoval aj navrhovaniu a výrobe detských ihrísk. Je autorom kolekcie drevených hračiek, drevenej konfekcie, designových sviečok, svietnikov. Od istého času, z kategórie interiérového designu, prešiel k tvorbe drevených dekoratívnych objektov do interiérov. Portfólio je doplnené aj voľnou tvorbou: akvarelmi, pastelmi, ilustráciami.
Štúdium

SUPŠ Bratislava, odd. kamenosochárske
VŠVU Bratislava, odd. Produkt design

Marek Novotňák
Tvorba

Každá vec, čo kedy z hliny vyrobil, bol nový pokus, nové hľadanie, objavovanie… Vždy autora totiž zaujímalo čo je za obzorom, čo je na dne, čo je pod povrchom, čo nájde, ak odkryje vrstvu za vrstvou až po samé jadro. A tak len hľadá a hľadá; je večným hľadajúcim a keď začína, keď berie do ruky hlinu, má len dve možnosti: urobiť to podľa seba alebo podľa očakávaní ostatných. A ako sa doteraz rozhodol?

Streda: 15:00 – 18:00
Štvrtok: 15:00 – 18:00
Piatok: 15:00 – 18:00

Zadarmo

Nad plážou 23, 974 01 Banská Bystrica
+421 903 553 839, +421 915 202 139
info@doragallery.eu